Analiza Okluzyjna

Analiza okluzyjna jest kluczowa dla odzyskania harmonii w układzie żucia pomiędzy zębami, stawami skroniowo-żuchwowymi i mięśniami.

Wykorzystujemy ją przy badaniu pacjentów:

❖ z chorobą okluzyjną

❖ z bólami mięśniowymi

❖ z napięciowymi bólami głowy, z migrenami

❖ z zaburzeniami w stawach skroniowo-żuchwowych

❖ ze startymi zębami

❖ z rozchwianymi zębami

❖ przed rekonstrukcją zębów

❖ przed leczeniem kompleksowym

❖ przed leczeniem ortodontycznym

Chcąc uzyskać przewidywalne i stabilne efekty leczenia nie możemy pominąć tego etapu diagnostyki.

Analiza okluzyjna obejmuje:

❖ dokładne badanie kliniczne i szczegółowy wywiad

❖ wykonanie zdjęć fotograficznych uzębienia, twarzy i postury pacjenta

❖ analizę modeli szczęki i żuchwy w artykulatorze tradycyjnym lub wirtualnym

❖ badanie stawów skroniowo-żuchwowych

❖ kondylografię

W Gabinecie Stomatologicznym Piano-Dent wykorzystujemy najnowocześniejszą technologię niemieckiej firmy Zebris – elektroniczny łuk twarzowy JMA-Optic. Urządzenie umożliwia analizę i pomiar pracy stawów skroniowożuchwowych, analizę zaburzeń czynnościowych narządu żucia. Pozwala na rejestrację indywidualnych parametrów nastawczych dla artykulatorów, przesyłanych następnie do laboratorium protetycznego.

❖ wyselekcjonowane dla Ciebie badania pomocnicze spośród wielu możliwych do wykonania badań RTG: tomografię komputerową, CBCT stawów skroniowożuchwowych, zdjęcie pantomograficzne, zdjęcie cefalometryczne boczne, CBCT szczęki i żuchwy

W Gabinecie Stomatologicznym Piano-Dent wykonujemy badania nowoczesnym aparatem firmy Carestream CS 8200SC NEO 3D, umożliwiającym robienie doskonałej jakości tomografii komputerowej CBCT wybranych pól obrazowania oraz CBCT stawów skroniowożychwowych, zdjęć cefalometrycznych bocznych i zdjęć pantomograficznych.