Bezpieczeństwo

Zmiany w organizacji pracy gabinetu stomatologicznego Piano-Dent

 1. Umów się na wizytę wyłącznie telefonicznie, nawet jeśli jesteś naszym sąsiadem i codziennie przechodzisz obok drzwi gabinetu.
 2. W rozmowie telefonicznej będziesz poproszony o odpowiedź na kilka pytań oraz o podanie numeru PESEL.
 3. Przyjdź na wizytę tuż przed umówionym terminem.
 4. Przyjdź na wizytę bez osób towarzyszących.
 5. Pacjent nieletni może przyjść tylko z jednym opiekunem, bez towarzyszącego rodzeństwa.
 6. Przygotuj dokument tożsamości do weryfikacji przez szybę drzwi wejściowych.
 7. Po wejściu do gabinetu pozostań w swojej maseczce zakrywającej usta i nos do momentu kiedy lekarz poprosi o zdjęcie maseczki.
 8. Zdezynfekuj ręce i załóż podane przez asystentkę rękawiczki.
 9. Asystentka dokona pomiaru temperatury bezdotykowym termometrem. Pacjenci z temperaturą powyżej 37,3 ‘C nie będą mogli być przyjęci.
 10. Wypełnij formularze.
 11. Pozostań na swoim miejscu w poczekalni do momentu kiedy asystentka zaprosi Cię do gabinetu.
 12. Nie korzystaj z telefonu – nie został zdezynfekowany.
 13. Pozostań w rękawiczkach do końca wizyty.
 14. Rodzice małych dzieci proszeni są o to, żeby dzieci nie biegały po poczekalni i nie dotykały zbędnych rzeczy.
 15. Rękawiczki zdejmij wychodząc z gabinetu i wyrzuć do dedykowanego kosza przy wejściu.

Przestrzegając tych prostych zasad wszyscy będziemy czuli się bezpieczniej.

Opracowane na podstawie wydanego przez Ministerstwo Zdrowia „Zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2”

Jak przygotowaliśmy gabinet do pracy w tym trudnym czasie?

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Konsultanta Krajowego do Spraw Chorób Zakaźnych zmieniliśmy organizację pracy w gabinecie i wyposażyliśmy gabinet w niezbędne urządzenia i środki zabezpieczające pacjentów i personel.

Przeprowadzamy dekontaminację powietrza w gabinetach poprzez zamgławianie przy użyciu specjalnych urządzeń i preparatów po każdym pacjencie. Stosujemy jednorazowe przegrody ograniczające rozprzestrzenianie się aerozolu. Zwiększamy wydajność wentylacji.

Stosujemy podwyższone środki ochrony osobistej takie jak kombinezony, jednorazowe fartuchy, maseczki FFP3, rozbudowane przyłbice. Rezerwujemy odpowiednią ilość czasu potrzebną do przygotowania bezpiecznego gabinetu

Rentgen

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko – kliknij tutaj.