Ortodoncja

Leczenie ortodontyczne jest częścią kompleksowego leczenia zaburzenia okluzji. Celem leczenia ortodontycznego jest odtworzenie Maksymalnego Zaguzkowania w Centralnej Relacji w Stawach Skroniowo-Żuchwowych. Likwidacja przemieszczenia żuchwy w Maksymalnym Zaguzkowaniu zębów. Wypoziomowanie płaszczyzn okluzyjnych, symetryzacja łuków szczęki i żuchwy, likwidacja stłoczeń i nieprawidłowości zębowych.

W gabinecie Piano-Dent planowanie leczenia ortodontycznego poprzedzone jest rozszerzoną analizą, poczynając od warunków zgryzowych, a na całej posturze pacjenta kończąc. Wykonywane są badania dodatkowe: zdjęcie pantomograficzne, zdjęcie cefalometryczne boczne, niekiedy cefalometryczne PA ze szpatułką oraz modele diagnostyczne osadzone w artykulatorze. Wykonywane są zdjęcia fotograficzne. W bardziej skomplikowanych przypadkach wykonywana jest tomografia komputerowa.

Każdy pacjent otrzymuje indywidualny, szczegółowo opisany plan leczenia na piśmie. Pacjent z lekarzem wspólnie ustalają rodzaj aparatu jaki będzie zastosowany w leczeniu.

Zapraszamy do skorzystania z usług doświadczonego ortodonty.

W Gabinecie Piano-Dent stosujemy:

  • aparaty samoligaturujące metalowe

  • aparaty samoligaturujące estetyczne

  • aparaty ligaturowe metalowe

  • aparaty nakładkowe

  • ekspandery oparte na miniimplantach ortodontycznych

  • dystalizatory z zakotwieniem sił na miniimplantach ortodontycznych

  • szyny okluzyjne

  • aparaty ruchome dla dzieci

W profilaktyce wad zgryzu u dzieci stosujemy trainery.

W leczeniu skupiamy się na rozbudowie podstaw kostnych, żeby uniknąć leczenia ekstrakcyjnego.

Kompleksowa diagnostyka

Harmonia zębów, mięśni i stawów skroniowo – żuchwowych.