Periodontologia

Choroby przyzębia należą do chorób, które mamy tendencję długo bagatelizować. Dotyczą tkanek otaczających ząb i są związane z ich stanem zapalnym i destrukcją. Wyznacznikiem, który powinien zaalarmować pacjenta jest krwawienie z dziąseł.

Kluczowe dla jak najbardziej efektywnego leczenia jest zgłoszenie się do stomatologa w momencie zauważenia krwawienia przy szczotkowaniu. W zaawansowanych stadiach choroba spowodowała już duże, w większości nieodwracalne zniszczenia tkanek przyzębia i wymagane jest intensywne i złożone leczenie.

Przyczyny zapalenia przyzębia

Zaliczamy tutaj wszelkie czynniki, powodujące stan zapalny dziąseł i dalej przyzębia:

 • kamień nazębny i płytka bakteryjna
 • palenie tytoniu
 • nawisające wypełnienia i uzupełnienia protetyczne
 • wady zgryzu
 • nieuregulowane choroby ogólnoustrojowe, takie jak cukrzyca czy zaburzenia hormonalne
 • predyspozycje genetyczne
 • niezrównoważona okluzja

Objawy paradontozy

Pacjent może nie dostrzegać początków choroby. Czuje się zaniepokojony dopiero wtedy, kiedy pojawia się:

 • nieprzyjemny zapach z ust
 • krwawienie z dziąseł
 • ból
 • obrzęki i ropnie
 • zwiększona ruchomość zębów
 • przemieszczanie się zębów

Jak zapobiegać paradontozie?

Podstawowe znaczenie ma prawidłowa higiena jamy ustnej. Redukuje ona ilość płytki nazębnej – magazynu chorobotwórczych bakterii i ich toksyn, resztek pokarmowych i kamienia.

Eliminacja patologicznych bakterii z kieszonek dziąsłowych ma kluczowe znaczenia dla zdrowia całego organizmu.

Bardzo ważne są profesjonalne zabiegi oczyszczania zębów:

 • skaling i piaskowanie
 • skaling poddziąsłowy
 • polerowanie zębów
 • instruktaż higieny, na którym pacjent uczy się jak prawidłowo szczotkować zęby, jak poprawnie pracować nitką dentystyczną, czy używać szczoteczek do przestrzeni międzyzębowych i jaki rozmiar wybrać, czy stosować płyny antyseptyczne takie jak Eludril czy Corsodyl i kiedy.

Zauważyłeś u siebie niepokojące objawy? Zapisz się na konsultację.

Leczenie paradontozy

Podstawowym celem leczenia jest likwidacja głębokich kieszonek dziąsłowych, w których mieszkają chorobotwórcze bakterie beztlenowe. Powodują one powstawanie zaników tkanek, utrzymujących ząb w kości, powstawanie zaników kości, powstawanie ropni, a w efekcie ostatecznym utratę zębów.

Po zbadaniu i postawieniu rozpoznania, leczenie zapalenia przyzębia składa się z następujących faz:

1. Faza higienizacyjna

Przeprowadzane są zabiegi higienizacyjne wraz z instruktażem higieny dla pacjenta. Zabiegi te to najczęściej:

 • skaling i root planing

 • kiretaż zamknięty

 • kiretaż otwarty

Faza kończy się w momencie osiągnięcia przez pacjenta idealnego stopnia higieny jamy ustnej i poprawy parametrów tkanek przyzębia. W tym momencie lekarz może zaplanować dalsze leczenie.

2. Faza chirurgiczna – regeneracyjna

Niekiedy konieczna jest faza chirurgiczna celem odbudowy bądź zastąpienia utraconych tkanek, min. utraconej kości, uzupełnienia braków zębowych powstałych na skutek choroby. Faza chirurgiczna może dotyczyć zabiegów na pojedynczych zębach szczególnie dotkniętych skutkami choroby. Do operacji wykonywanych w tej fazie należą również zabiegi z zakresu plastyki dziąseł.

Zabiegi regeneracyjne wykonujemy przy użyciu nowoczesnych biomateriałów. Materiały te stymulują nasze tkanki do odbudowy.

W Gabinecie Piano-Dent wykorzystujemy sprawdzony preparat Emdogain szwajcarskiej firmy Strauman. Zawiera on białka, pobudzające rozwój przyzębia tak jak to miało miejsce w okresie powstawania tych tkanek. Innymi preparatami wykorzystywanymi w przypadkach głębokich kieszeni kostnych są błona Bio Guide czy bloczki Bio-Oss Collagen firmy Geistlich.

3. Faza leczenia protetycznego i ortodontycznego

Dla stabilizacji uzyskanych efektów leczenia.

4. Faza podtrzymująca

Jako że choroby przyzębia klasyfikowane są jako choroby przewlekłe, konieczna jest systematyczna kontrola i zapobieganie nawrotom choroby. Pacjenci zostają dokładnie poinstruowani o domowej profilaktyce i sposobach utrzymania idealnej higieny jamy ustnej. Na wizytach kontrolnych wykonywane są procedury umożliwiające utrzymanie przyzębia i zębów idealnej kondycji.

Podstawą sukcesu w leczeniu choroby przyzębia jest dobra współpraca pacjenta z lekarzem.

5. Faza zrównoważenia okluzji

Kompleksowa diagnostyka

Harmonia zębów, mięśni i stawów skroniowo – żuchwowych.