Diagnostyka RTG

Dobra diagnostyka jest niezbędna dla osiągnięcia sukcesu w leczeniu.

W gabinecie PIANO-DENT wykonujemy:

– zdjęcia pantomograficzne
– zdjęcia stawów skroniowo-żuchwowych
– zdjęcia zębowe przy użyciu radiowizjografii pozwalającej zminimalizować dawkę promieniowania